Over Blockchain Academy

Een initiatief dat zich ten doel stelt het gebruik van blockchain te stimuleren binnen Universiteiten en Hogescholen binnen het economische en IT domein.